Na een aanrijding is het belangrijk dat er direct een Europees schadeformulier juist en volledig wordt ingevuld. Dit voorkomt dat achteraf geen onenigheid ontstaat over de schade en de afwikkeling met uw verzekeraar.

Invultips

  • Maak notities van eventuele getuigen, zoals kenteken van voertuig of identiteit.
  • Vul samen met de tegenpartij de voorkant in. De achterkant van het schadeformulier kunt u later invullen.
  • Controleer of de  verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist zijn ingevuld. Let ook op het kenteken.
  • Geef goed aan waar de schade zich bevindt.
  • Maak een duidelijke situatieschets.
  • Maak foto’s van de schade en de situatie ter plekke.
  • Bij vraag 12 kruis je de juiste vakjes aan en vul onder ieder kolom het totaal aangekruiste vakjes in.
  • Zet alleen uw handtekening indien u het eens bent met de aangekruiste vakjes en de situatieschets. Vermeldde de tegenpartij onder punt 14 iets waarmee u het niet eens bent? Dan moet u duidelijk protest aantekenen. Let erop dat u en ook de tegenpartij het formulier ondertekend, mits u eens bent met de inhoud.
  • Bewaar thuis een kopie van het aanrijdingsformulier.

Extra tips

  • Zorg dat u een schadeformulier in uw auto heeft liggen. Heeft u er geen?  Geen nood, deze kunt u hier downloaden of anders liggen ze bij Van den Berg Autoschade voor u klaar. Na iedere schadereparatie ligt er standaard weer een nieuwe in uw auto. Of download een app!

Download formulier

Hier kunt u het Europees Schadeformulier downloaden en digitaal invullen.